MyTech - Produkter

Windows Server 2016

 
 1. Windows Server 2016
  Server 2016 finns i version: Datacenter, Standard samt Essentials. Jämför egenskaper/funktioner.
 2. Windows Server 2016 Essentials
  Den perfekta servern för företaget som har max 25 anställda. 50 datorer/enheter kan anslutas till servern. Varje klient får full backup. Varje enhet kan fjärrkopplas och servern har en egen fjärrsida till företaget. Inga licenskostnader per användare. Har fortfarande samma funktioner som Windows Server 2016 med bl.a. DNS, DHCP, Print Server, Storage Pools. Hyper-V saknas.
 3. Virtualisera med Hyper-V
  Spara pengar på att konsolidera er hårdvara. Exempel på en kundinstallation som använder Hyper-V (via Server 2012) och sparar in kostnaden för ytterligare en fysisk dator:
  1. Värd-dator (Host machine, fysisk dator),Windows Server 2012 som kör Hyper-V.
  2. Virtuell dator (VM, Virtual machine), Windows Server 2012 Essentials, Domän-kontrollant, DNS, DHCP, Print-server m.m.
  3. Virtuell dator (VM, Virtual machine), Windows Server 2012, SQL 2012 installerat, hanterar alla databaser.

Vilken server-version behöver vi? Räcker Essentials för oss? Hör av er så hjälper vi er att välja rätt. Att välja rätt är viktigt, inte bara funktionellt utan även ekonomiskt.