MyTech - Produkter

Windows Intune – hantering av datorer och mobila enheter i molnet

  1. Enhetlig infrastruktur
    Hantera datorer, mobiler och surfplattor i en och samma lösning. I molnet eller genom att utöka den lokala infrastrukturen. Operativsystem ingår, uppgradera alla datorer till t.ex. Windows 8 Enterprise.
  2. Integrerad hantering
    Windows Intune har stöd för de flesta enheter och plattformar, exempelvis Windows RT-, Windows Phone 8-, iOS- och Android-plattformar.
  3. Säkerhet
    Med Windows Intune får ni en säker miljö med omfattande med uppdaterings- och policyhantering, oavsett om företagets eller medarbetarnas egna enheter används.

Hantera och säkra företagets datorer enhetligt, samma operativ-system, samma anti-virus, uppdatera alla samtidigt med samma patchar, allt schemalagt och prydligt. Låter väl bra?